DÉVELOPPMENT


 

 

Kurt Aeschlimann
Head of Development & Research Engineering
Deputy CTO
Tel. +41 34 437 71 43
k.aeschlimann(at)pbswisstools.com


 

 


Rudolf Zihlmann
Head of Medical Instruments
Tel. +41 34 437 71 28
r.zihlmann(at)pbswisstools.com


 

 

Heinz Burkhalter
Project Manager Engineering
Tel. +41 34 437 71 23
h.burkhalter(at)pbswisstools.com


 

 

Heinz Kobel
Project Manager Engineering
Tel. +41 34 437 71 22
h.kobel(at)pbswisstools.com


 

 

Peter Schüpbach
Project Manager Engineering
Tel. +41 34 437 71 41
p.schuepbach(at)pbswisstools.com


 

 

Adrian Loosli
Project Manager Engineering
Tel. +41 34 437 72 59
a.loosli(at)pbswisstools.com


 

 

Simon Käser
Apprentice Training Officer / Project Manager
Tel. +41 34 437 72 66
s.kaeser(at)pbswisstools.com

Recommander |