Business Excellence

Voor PB Swiss Tools staan doeltreffendheid en rendabiliteit voorop. Dit is het gevolg van de kerncompetentie die gedurende decennia is opgebouwd en tegenwoordig met succes verder wordt ontwikkeld.

Het loslaten van de minimum eurokoers in januari 2015 betekende voor vele Zwitserse exportondernemingen een harde slag. Dit gold niet voor PB Swiss Tools. Toen SNB-president Thomas Jordan deze boodschap verkondigde, maakte het bedrijf al een herstructurering door, met Lean Management als leidraad.

Lean Management als principe
Sindsdien wordt PB Swiss Tools geleid als een slanke firma. Het creëren van waarde en het tegengaan van verspilling staan hierbij centraal. Alle processen bij PB Swiss Tools worden gecontroleerd op doeltreffendheid en rendabiliteit en zo nodig aangepast.