Social Responsibility

Duurzaamheid neemt in de industriële onderneming een belangrijke plaats in. Het familiebedrijf draagt een grote verantwoordelijkheid om de eisen van de economie, ecologie en maatschappij met elkaar in evenwicht te houden.

Zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen
PB Swiss Tools optimaliseert de eigen processen in het belang van alle stakeholders en toekomstige generaties. Daarom investeert PB Swiss Tools in technologische ontwikkelingen en procedures. Het verbruik van water, stroom en chemicaliën wordt ondanks hogere productieaantallen voortdurend omlaag gebracht en de zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen bevorderd.

Ondersteuning voor medewerkers
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent voor PB Swiss Tools: voorzien in de behoeften van medewerkers en met behulp van gerichte maatregelen hun gezondheid en bekwaamheid bevorderen. Het hoge prestatieniveau van de medewerkers is nauw verbonden met het streven om diversiteit en loyaliteit in de organisatie en bedrijfscultuur te verankeren. Het werken in teamverband leidt tot innovatieve oplossingen en zorgt voor het beeld van wereldmarktleider.