Levenslange garantie

PB Swiss Tools geeft een levenslange garantie op materiaal- of fabricagefouten.

Wij verlenen een levenslange garantie op materiaal- of fabricagefouten, tenzij de maximale garantieperiode op grond van nationale regelgeving in sommige landen wordt verkort. Dat betekent dat de defecte onderdelen, die niet door misbruik of normale slijtage onbruikbaar zijn geworden, gratis door dezelfde of gelijkwaardige producten worden vervangen. Alle verdere garantieclaims worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

PB Swiss Tools is aansprakelijk voor schade, die bij de koper op grond van geleverde producten ontstaan, waarvoor zij aansprakelijk is voor opzet of grove nalatigheid. Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. De bepalingen uit de wet op productaansprakelijkheid blijven van kracht.

Op gereedschappen en instrumenten met een beperkte levensduur kan geen "levenslange garantie" verleend worden (b.v. op steriel geleverde instrumenten). Voor momentschroevendraaiers geven wij een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.

Afhandeling

Voor garantie verzoeken we u contact op te nemen met uw gereedschapshandelaar of direct met ons. De portokosten voor retourzendingen komen ten laste van u. Voor vragen en nadere informatie staan we graag tot uw beschikking, tel. +41 34 437 71 71, quality(at)pbswisstools.com. De bepalingen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PB Swiss Tools zijn geldend.

Serienummer voor qua levenslange garantie

PB Swiss Tools handgereedschappen zijn gemerkt met een serienummer. Daarmee kunnen alle productiestappen tot op de gebruikte grondstof achterhaald worden. Dat is het waarmerk van onze unieke kwaliteit.

Zoek op, wanneer uw PB Swiss Tools gereedschap de kwaliteitscontrole in de fabriek heeft doorlopen: Typ het serienummer van uw PB Swiss Tools product in het daarvoor bedoelde vak. De datum van de eindcontrole wordt nu getoond. Onze database gaat terug tot in het jaar 1992.

Voer het vijf- of zescijferig nummer op uw handgereedschap in. PrecisionBits hebben wegens ruimtegebrek geen serienummer, bij VDE schroevendraaiers is het vanwege de isolatie en bij ratels om technische redenen niet zichtbaar.