03.05.2016 | De focus op

Dankzij onze warmtepompen besparen we per jaar circa 50.000 liter olie

Martin Leuenberger is al 20 jaar werkzaam bij PB Swiss Tools. De geschoolde elektromonteur is “Eidg. Dipl. Industriemeisterˮ (gediplomeerd werkmeester) in de installatie- en apparatenbouw en hoofd onderhoud, milieu en arbeidsveiligheid. Hij leidt een team van 13 medewerkers en begeleidt ook de leerling-besturingstechnici. We ontmoetten hem voor het interview en spraken met hem over de nieuwe warmtepompen – en over welke betekenis duurzaamheid voor de onderneming heeft.

Martin Leuenberger, waarom heeft men voor warmtepompen gekozen?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons bedrijf. Gedurende de twintig jaar dat ik hier werk, heb ik steeds opnieuw geconstateerd dat de bedrijfsleiding zeer alert is, verbeteringen en optimalisaties ter bescherming van het milieu en hulpbronnen te realiseren. Deze instelling is diep geworteld in het bedrijf en is op alle niveaus te vinden. Met de warmtepompen belasten we het milieu niet met verontreinigende stoffen. Het is bij ons haast traditie: Max Baumann senior wilde destijds al een verwarming die niet rookt en liet in 1979 de eerste warmtepomp installeren – toen een pioniersprestatie. In beide fabrieken besparen we dankzij de warmtepompen ongeveer 50.000 liter olie per jaar.

Warmtepompen draaien op stroom. Kan men ook synergetische voordelen in de onderneming behalen?
Ja, voor de werking gebruiken we restwarmte van de machines. Deze wordt met behulp van koelwater naar een silo van 100 kubieke meter geleid en door de warmtepompen afgekoeld. Daarmee wordt warmte voor de verwarming gegenereerd. Ook de restwarmte van onze compressors benutten we om te verwarmen. Sinds 2014 betrekken we bovendien stadswarmte van het plaatselijke warmtenet “Wärmeverbund Energie AG Sumiswald”.

Afgezien van de warmtepompen: Wat doet PB Swiss Tools nog meer met betrekking tot duurzaamheid?
We hebben een heel accuraat energiemanagement, waarmee we bijvoorbeeld de piekbelasting optimaliseren. Met het systeem van Alpiq/Xamax optimaliseren we het gebruik van energie en onderkennen mogelijkheden om energie te besparen. Binnen het kader van het energieoverleg wordt de situatie voortdurend opnieuw beoordeeld. Een blijvend succes is ook het «continue verbeteringsproces», in het kort CVP. Zo verplaatsten we bijvoorbeeld een groot deel van de productie en montage naar Grünen, om in Wasen meer plaats voor eindmontage, logistiek, scholing alsook de attractieve presentatie van onze producten te krijgen. Dat resulteerde in onder andere verbeteringen in de productieprocessen en substantieel minder ritten tussen de fabrieken. Dat is niet alleen gunstig in economisch opzicht, maar komt ook ten goede aan het milieu.

Zijn er nog meer maatregelen gepland?
Als er renovaties op bouwkundig gebied in het verschiet liggen, geven we de voorkeur aan duurzame oplossingen. Verdere mogelijkheden zie ik bij de mobiliteit, zoals de inzet van elektrische voertuigen tussen Wasen en Grünen, waarvoor al een test loopt. Altijd als er zaken vernieuwd moeten worden vragen we onszelf: Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk realiseren? We staan open voor innovatieve oplossingen en geven graag zelf het goede voorbeeld, zodat we niet alleen over duurzaamheid praten, maar ook overeenkomstig handelen.

Martin Leuenberger, hartelijk dank voor dit gesprek.

Share this article
Share Tweet Share Email
Visit
Abonneer u op magazine Inside