Privacyverklaring

Bij PB Swiss Tools AG heeft het verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens hoge prioriteit. Het is voor ons belangrijk dat bezoekers van onze website www.pbswisstools.com weten wanneer welke persoonsgegevens voor welk doel door ons worden verzameld en gebruikt. Hierover geeft deze privacyverklaring uitsluitsel.

De gegevensverwerking door PB Swiss Tools AG geschiedt op basis en volgens de voorwaarden van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Zwitserse privacywet (Schweizerischen Datenschutzgesetz - DSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen, dat de voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens zowel door ons als ook door onze externe dienstverleners nageleefd worden. In nauwe samenwerking met onze hosting providers streven wij ernaar om onze gegevensbestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

 

1. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt bij PB Swiss Tools AG. Onze contactgegevens zijn:

PB Swiss Tools AG
Bahnhofstrasse 24
3457 Wasen im Emmental
Schweiz
Tel. +41 34 437 71 71
info@pbswisstools.com

 

2. Gegevensverwerking bij het bezoek van onze website

2.1. Logfiles

Bij de toegang tot onze website worden logfiles gemaakt met de volgende informatie:

  • Datum en tijd van het bezoek
  • IP-adres van de bezoeker
  • Browserverzoek
  • Algemene overgedragen informatie aan het besturingssysteem resp. de browser van de bezoeker.


Deze logfiles vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends zichtbaar worden, aan de hand waarvan we onze diensten overeenkomstig kunnen verbeteren.

De logfiles worden gedurende een periode van maximaal 14 maanden bewaard.

 

2.2. Cookies

Onze website maakt gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat opslaat, om het gebruik van onze website te vereenvoudigen. Het opslaan van cookies is voor bepaalde handelingen op de website noodzakelijk.

Naast onze eigen cookies worden op onze website ook cookies van derden ingezet. Deze derden worden in de volgende paragrafen genoemd. Als u niet wilt dat cookies opgeslagen worden, kunt u dit in uw browser instellen. In dat geval kan er echter niet meer volledig van onze website gebruik gemaakt worden.

De cookies behouden 14 dagen hun geldigheid en worden daarna door uw browser gewist. U kunt de cookies in uw browser ook altijd handmatig wissen.

 

2.3. Google Analytics

Unsere Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dieser Dienst stellt uns Statistiken und Grafiken zu Verfügung, die uns Aufschluss über die Nutzung unserer Internetseite geben und eine Optimierung unserer Dienstleistungen erlauben.

Onze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze service stelt statistieken en grafieken ter beschikking, die ons zicht geven op het gebruik van onze website en optimalisatie van onze services mogelijk maakt.

Google Analytics gebruikt cookies. De door middel van cookies verkregen informatie over het gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt doorgaans alleen in ingekorte vorm aan Google doorgegeven, wat de identificatie van individuele apparaten verhindert. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar ingekort. De IP-adressen worden niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. Een overdracht van de aan Google doorgegeven gegevens aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of binnen het kader van de opdracht tot gegevensverwerking plaats. Wij garanderen, dat in dit verband geen persoonsgebonden gegevens van bezoekers, zoals naam of adres, worden verzameld of opgeslagen. Het is technisch niet mogelijk d.m.v. cookies uw harde schijf te bespioneren, of door het gebruik van cookies op een andere manier uw privacy te schenden. De meeste browsers accepteren cookies automatisch; in ieder geval bestaat ook de mogelijkheid om cookies te deactiveren. Het verzamelen van de d.m.v. cookies gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens door Google, als ook de verwerking van deze gegevens door Google, kunnen tegengehouden worden, als de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in gedownload en geïnstalleerd wordt. We maken u erop attent, dat in dit geval onder bepaalde omstandigheden niet van alle functies van onze website volledig gebruik kan worden gemaakt. Nadere informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=n of http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

De door ons aan Google overgedragen gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvan de bewaartermijn bereikt is, gebeurt automatisch één keer per maand.

Houdt u er rekening mee, dat Google het privacybeleid van de "Swiss-U.S. Privacy Shield"-overeenkomst onderschrijft en zich bij het US-Ministerie van Handel voor het „Swiss-U.S. Privacy Shield“ geregistreerd heeft (Informatie over het Swiss-U.S. Privacy Shield vindt u onder https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs).

 

3. 1. Gegevensverwerking bij contactopname

3.1 .Contactopname per e-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw mededelingen in de e-mail, inclusief de daarin door u opgegeven contactgegevens alsook uw IP-adres, ten behoeve van de behandeling van uw verzoek en eventuele vervolgvragen, bij ons opgeslagen.

Zakelijke correspondentie en dus ook e-mails vallen onder de wettelijke bewaarplicht, voor zover ze een voor de boekhouding relevante zakelijke transactie of feit bekrachtigen. Daarom worden alle bij ons inkomende en uitgaande e-mails automatisch in ons e-mailarchief opgeslagen. De toegang tot het e-mailarchief wordt alleen verleend voor wettelijk vastgelegde doeleinden en aan hiervoor expliciet geautoriseerd personeel.

De gearchiveerde e-mails worden na 10 jaar gewist.

We maken u erop attent, dat de gegevensoverdracht op het internet niet vrij van veiligheidsrisico’s is. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

3.2. Contactopname middels het contactformulier

Als u middels het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, worden uw mededelingen op het contactformulier inclusief de door u daarop opgegeven contactgegevens alsook uw IP-adres, ten behoeve van de behandeling van uw verzoek en eventuele vervolgvragen, bij ons opgeslagen.

De via het contactformulier bij ons binnengekomen verzoeken worden meestal per e-mail beantwoord. Zakelijke correspondentie en dus ook e-mails vallen onder de wettelijke bewaarplicht, voor zover ze een voor de boekhouding relevante zakelijke transactie of feit bekrachtigen. Daarom worden alle bij ons inkomende en uitgaande e-mails automatisch in ons e-mailarchief opgeslagen. De toegang tot het e-mailarchief wordt alleen verleend voor wettelijk vastgelegde doeleinden en aan hiervoor expliciet geautoriseerd personeel.

De gearchiveerde e-mails worden na 10 jaar gewist.

We maken u erop attent, dat de gegevensoverdracht op het internet niet vrij van veiligheidsrisico’s is. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

4. Gegevensverwerking bij het verstrekken van informatie

4.1. Magazine Inside 

Met de inschrijving voor ons magazine Inside geeft u uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres alsook de datum van inschrijving en het IP-adres. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor de administratie en het toezenden van het magazine Inside.

U kunt zich altijd via de desbetreffende link in het magazine Inside, of per e-mail aan info@pbswisstools.com, weer afmelden voor het magazine Inside.  Na de afmelding voor het magazine Inside worden uw in dit verband opgeslagen gegevens binnen 30 dagen volledig gewist.  

 

4.2. Catalogusbestelling

Voor de verwerking van catalogusbestellingen hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Voornaam, naam
  • Straat, huisnummer
  • Postcode en plaats
  • Land
  • E-mail   

Als we deze gegevens niet hebben kan de verwerking van uw bestelling niet plaatsvinden. Extra informatie, zoals bv. de aanspreekvorm, is voor de bestelling niet noodzakelijk, maar helpt bij het correct afhandelen. Indien de bestelling niet volledig door ons afgehandeld kan worden, worden de door u opgegeven gegevens aan derden (bv. aan een transportonderneming) doorgegeven.

De door u in het kader van de catalogusbestelling doorgegeven gegevens worden 30 dagen na de afhandeling van de bestelling anoniem gemaakt.

 

5. 1. Social plug-ins

We gebruiken op onze website zgn. social plug-ins (bv. van YouTube, Linkedin, Instagram), die herkenbaar zijn aan het logo van de respectievelijke aanbieders. Social plug-ins zijn kleine programma’s, die een link tussen uw bezoek aan onze website en het social-media-platform van de betreffende derdeaanbieder bewerkstelligen. Bij het bezoek aan een website met social plug-ins wordt door de computer van de bezoeker via een webbrowser een directe verbinding gemaakt met de computer van de aanbieder. De inhoud van de social plug-ins wordt door de aanbiedende pagina direct naar de computer van de bezoeker overgebracht en door de browser in de website geïntegreerd. Daardoor ontvangt de aanbieder de informatie dat de betreffende webpagina opgeroepen werd. Bij gelijktijdig inloggen bij de betreffende aanbieder kan deze ook het gebruikersprofiel toevoegen.

Indien de bezoeker met de social plug-ins interageert, als deze bv. de like-button aanklikt of een reactie plaatst, wordt de bijbehorende informatie van de browser van de bezoeker direct aan de aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen later aan een gebruikersprofiel toegevoegd worden. Als dit voorkomen moet worden moet de bezoeker zich uitloggen op de website van de desbetreffende aanbieder van de social plug-in.

We wijzen erop, dat wij geen enkele controle hebben over hoe deze social plug-ins te werk gaan, welke gegevens zij verzamelen of wat de derdeaanbieders met deze informatie doen. Voor nadere inlichtingen daarover, hoe de derdeaanbieders de d.m.v. social plug-ins verzamelde gegevens gebruiken, verwijzen we naar het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

 

6. 1. Openbaarmaking aan derden

Uw gegevens worden uit principe niet openbaar gemaakt aan derden. De openbaarmaking van uw gegevens aan derden is echter bij uitzondering toegestaan,

– als u ons hiervoor toestemming verleent;
– als ze aan officiële verkooppartners of dochterondernemingen worden doorgegeven en noodzakelijk zijn om uw aanvraag te beantwoorden;
– als het wettelijk verplicht is of als wij door het gerecht of een overheidsinstantie daartoe gesommeerd worden;
– als ze worden doorgegeven aan externe dienstverleners die ons op het gebied van gegevensverwerking of anderszins ondersteunen;
– als het noodzakelijk is om onze belangen of die van andere gebruikers te beschermen.

 

7. Rechten betrokken personen volgens EU-AVG

Tot de rechten van de betrokken personen behoren volgens de EU-AVG het recht op informatie, rectificatie, verwijdering, restrictie, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en tegenspraak.

Vragen over de verstrekking en verwerking van uw persoonlijke gegevens en aanvragen voor inlichtingen en correcties kunt u richten aan info@pbswisstools.com.