Veilig werken

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van alle andere personen willen we u graag met de veiligheidsvoorschriften voor onze gereedschappen vertrouwd maken. Bij ieder gebruik geldt als eerste regel: Kies altijd het juiste gereedschap, gebruik het alleen waarvoor het bedoeld is en neem de waarschuwingen in acht.

Veilig werken met:

Handgereedschappen

 • Bij alle werkzaamheden die tot overbelasting van het gereedschap kunnen leiden, dienen passende veiligheidsmaatregelen genomen te worden (dragen van een veiligheidsbril en werkhandschoenen, afdekken van scherpe delen met lappen enz.).
 • Controleer handgereedschap voor ieder gebuik op slijtage. Versleten handgereedschap moet vervangen worden.
 • Bij het werken met slaggereedschappen dient een veiligheidsbril gedragen te worden.
 • Iedere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk afgewezen bij elk oneigenlijk gebruik van handgereedschap ­(zoals b.v. het gebruik van schroevendraaiers als hefboom, kraspen, beitel enz.).
Veilig werken met:

Inbussleutels

 • Inbussleutels zijn bedoeld voor gebruik met de hand. In gevallen van extreme belasting zal de sleutel elastisch en plastisch vervormen. Wordt de vervorminghoek groter dan 30º, dan bestaat het gevaar dat de schroef of de sleutel zal breken en zou het schroeven moeten worden gestaakt. Wordt toch doorgegaan en wordt de vervormingshoek groter dan 30º, dan moeten voorzorgsmaatregelen ter bescherming getroffen worden wegens kans op breuk (b.v. het dragen van werkhandschoenen of het omwikkelen van mogelijke breukplaatsen met een lap). 
 • Inbussleutels die na overbelasting een blijvende vervorming vertonen (kromme greep), kunnen onzichtbare microscheurtjes bevatten. Deze kunnen bij verder gebruik op ieder moment tot plotselinge breuk van de sleutel leiden. Om deze reden moeten gereedschappen met blijvende vervorming onmiddellijk vervangen worden. 
 • Bij het gebruik van een pijp ter verhoging van de draaikracht of bij het slaan met een hamer tegen de sleutel wordt iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk afgewezen.
Veilig werken met:

Slaggereedschappen

 • Bij alle werkzaamheden met slaggereedschappen dient een veiligheidsbril gedragen te worden. Afhankelijk van het gebruik zijn daarbij werkhandschoenen of andere veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk.
 • Op pendrijvers die klem zijn komen te zitten mag niet zijdelings met een hamer worden geslagen om ze los te maken, aangezien ze dan kunnen breken. 
 • Terugstuitende slagen, d.w.z. slagen op geharde delen met hardheidswaarden van meer dan 40 HRC,  dienen vermeden te worden.
 • Centerponsen met hardmetalen punt moeten bij het slaan loodrecht op het werkstuk gehouden worden. Wordt de centerpons schuin gehouden t.o.v. het werkstuk dan kan de hardmetalen punt door de optredende schuifkrachten overbelast worden en uitbreken. Hetzelfde kan gebeuren als het gereedschap op de grond valt. 
 • Botte centerponsen en beitels kunnen meerdere malen nageslepen worden. De gereedschappen mogen daarbij niet warmer worden dan 200 ºC, aangezien de hardheid anders afneemt.
 • Gebruik geen hamers met roestvorming. Versleten onderdelen (bijv. inzetstukken, hamerstelen) moeten uitsluitend door originele onderdelen worden vervangen.
Veilig werken met:

VDE en elektronica schroevendraaiers

Voorzichtig met elektrische spanning!
De geïsoleerde schroevendraaiers ElectroTools voldoen aan de voorschriften volgens CEI 60900 voor geïsoleerde gereedschappen met betrekking tot het werken aan onder spanning staande delen tot 1000 V AC / 1500 V DC. Dit is echter geen aanbeveling voor het werken aan onder spanning staande apparaten.

Work according to the Five Safety Rules | DEHN International (dehn-ua.com)

Veilig werken met:

ESD schroevendraaiers

ESD gereedschappen geleiden elektrische stroom en mogen niet worden gebruikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. Ze onderscheiden zich van de normale PB Swiss Tools elektronicaschroevendraaiers door de zwarte, draaibare hechttop en het gele hecht. Geen elektrische spanningsbronnen aanraken!

Veilig werken met:

VDE insteekhecht en wisselklingen

VDE wisselklingen zijn stuk voor stuk getest en kunnen veilig direct met de hand gebruikt worden. Bij gebruik met hecht uitsluitend ons VDE insteekhecht gebruiken.Bij gebruik van de VDE wisselklingen met producten van derden of boormachines, moersleutels, etc. wordt iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk afgewezen.

Veilig werken met:

Spanningzoekers

De schroevendraaierkling tegen de stroomgeleider houden en tegelijkertijd met de vinger het uiteinde van het hecht aanraken. Let op goede aarding. Als er spanning op staat, gaat het lampje in het hecht branden.

 • Kort vóór het gebruik moet de spanningzoeker worden gecontroleerd op een correcte werking.
 • De spanningzoeker mag tijdens neerslag, bijvoorbeeld dauw of regen, niet worden gebruikt. Indien de spanningzoeker vochtig is, mag deze niet worden gebruikt.
 • De spanningzoeker mag uitsluitend worden gebruikt voor het controleren op spanning, echter niet voor andere werkzaamheden aan onder stroom staande delen van een installatie.
VEILIG WERKEN MET:

Universele schakelkastsleutel

De vijf aandrijvingen maken het openen van afsluitsystemen, bij schakelinstallaties, gebouwtechniek en watervoorzieningen, mogelijk. Zorg er wel voor, dat na gebruik de deuren weer veilig afgesloten zijn en toegang niet meer mogelijk is.