Levenslange garantie

PB Swiss Tools biedt een levenslange garantie op materiaal- of fabricagefouten.

We bieden een levenslange garantie op materiaal- of fabricagefouten, tenzij de maximale garantieperiode wordt verkort als gevolg van nationale regelgeving in individuele landen. Dit betekent dat foute onderdelen die niet door verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage onbruikbaar zijn geworden, gratis door dezelfde of gelijkwaardige producten worden vervangen. Alle andere garantieclaims zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 


PB Swiss Tools is aansprakelijk voor schade die bij de koper op grond van geleverde producten ontstaat in geval van opzet of grove nalatigheid. Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. De bepalingen uit de wet op productaansprakelijkheid blijven van kracht.


Voor gereedschappen en instrumenten met beperkte levensduur kan geen "levenslange garantie" worden aangeboden (bijv. steriel geleverde instrumenten). Voor draaimomentschroevendraaiers bieden we een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie vervalt voor producten die niet meer in het standaardaanbod zijn inbegrepen en waarvoor dus geen vervanging mogelijk is.

Onze EU-conformiteitsverklaring, het REACH-statement en de RoHS-richtlijn vindt u op Media Service (pbswisstools.com).

Afhandeling

Voor garantie verzoeken we u contact op te nemen met uw gereedschapshandelaar of direct met ons. De portokosten voor retourzendingen komen ten laste van u. Voor vragen en nadere informatie staan we graag tot uw beschikking, tel. +41 34 437 71 71, quality(at)pbswisstools.com. De bepalingen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PB Swiss Tools zijn geldend.

Serienummer voor qua levenslange garantie

PB Swiss Tools handgereedschappen zijn gemerkt met een serienummer. Daarmee kunnen alle productiestappen tot op de gebruikte grondstof achterhaald worden. Dat is het waarmerk van onze unieke kwaliteit.

Zoek op, wanneer uw PB Swiss Tools gereedschap de kwaliteitscontrole in de fabriek heeft doorlopen: Typ het serienummer van uw PB Swiss Tools product in het daarvoor bedoelde vak. De datum van de eindcontrole wordt nu getoond. Onze database gaat terug tot in het jaar 1992.

Voer het vijf- of zescijferig nummer op uw handgereedschap in. PrecisionBits hebben wegens ruimtegebrek geen serienummer, bij VDE schroevendraaiers is het vanwege de isolatie en bij ratels om technische redenen niet zichtbaar.