145 jaar familie- en successtory

Ondernemers lef, onvergelijkbare kwaliteit, Swissness, de consequente investering in duurzame ontwikkeling en onze innovatiekracht hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn: een wereldwijde markt- en kwaliteitsleider op het gebied van gereedschapsontwikkeling en -fabricage.

Dagelijks stellen we samen met onze circa 200 medewerkers alles in het werk, om onze onderneming en onze producten verder te ontwikkelen en de volgende hoofdstukken van onze successtory te schrijven. Het doel, natuurlijke hulpbronnen te ontzien en onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen, drukt een stempel op ons denken en handelen.

Duurzame ontwikkeling als bedrijfsfilosofie

Onze oprichters en eigenaarsfamilies hebben altijd geïnvesteerd in duurzaamheid. Het verkondigde doel: natuurlijke hulpbronnen ontzien en de onderneming alsook de productie met inachtname van mensen en milieu verder ontwikkelen. Enerzijds zijn onze producten zo duurzaam, dat ze nagenoeg onverwoestbaar zijn, want het meest duurzaam is gereedschap, dat maar eenmaal geproduceerd hoeft te worden. Anderzijds konden we ook bij de productie substantiële stappen voorwaarts zetten: we besparen per week meer dan 80.000 liter water dankzij het in 2012 ingevoerde waterkringloopsysteem. Sinds 2015 besparen we jaarlijks 50.000 liter olie, doordat onze onderneming geheel is afgestapt van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ongeveer 50 procent van de plastic verpakkingen konden we door hoogwaardig karton vervangen. Bovendien hebben we ons er vrijwillig toe verplicht, actief onze CO2-uitstoot te verminderen en onze energie-efficiëntie te verbeteren. Een solar installatie op het dak van één van onze fabrieken zit in de planning.

«Het ontzien van natuurlijke hulpbronnen en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en toekomstige generaties in acht nemen blijft ook in de toekomst ons doel».

Marco Baumann, CTO

Innovatie is traditie

Gedurende 145 jaar hebben we ons van een traditionele dorpssmederij tot een wereldwijde markt- en kwaliteitsleider op het gebied van gereedschapsontwikkeling en -fabricage ontwikkeld. Het even innovatieve als moedige besluit van Paul Baumann (PB) in 1953 een spuitgietinstallatie uit Amerika te kopen, heeft de basis voor het succes van ons familiebedrijf gelegd. We zetten iedere dag alles in het werk, om onze ervaring en competentie ook op andere gebieden in te zetten en nieuwe, innovatieve oplossingen en toepassingen te vinden. 

«Onze kerncompetentie in het belang van nieuwe klanten en markten verder te ontwikkelen, is voor alle stakeholders van toegevoegde waarde. Uitdagingen stimuleren onze kundigheid, om door zaken van verschillende kanten te bekijken oplossingen te vinden en daarvan te leren.»

Eva Jaisli, CEO

Bijzonder trots zijn we op de langjarige en vertrouwensvolle samenwerking met onze verkooppartners in de hele wereld. Ze staan in nauw contact met de eindgebruikers en dragen er in belangrijke mate toe bij, om onze producten voortdurend door te ontwikkelen en nog beter te maken.

Uitstekende Zwitserse kwaliteit

Uit circa 400 ton hoogwaardig staal van eigen receptuur vervaardigen we op onze twee locaties in Zwitserland jaarlijks 13 miljoen innovatieve gereedschappen en instrumenten. Ze voldoen aan de zwaarste eisen van hun gebruikers voor precisie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Niet voor niets luidt onze kwaliteitsbelofte «work with the best». Wie één van onze 3.000 producten aanschaft, weet, dat het goed doordacht en ergonomisch ideaal is. Het is een aankoop voor het leven met levenslange garantie.

Een duurzame werkgever

We ontwikkelen en produceren uit overtuiging compromisloos in onze vestigingsplaatsen in Zwitserland, omdat het veiligstellen en de uitbreiding van arbeids- en opleidingsplaatsen in het Emmental ons zeer na aan het hart liggen. Diversiteit is onderdeel van onze bedrijfsfilosofie en thema bij het werven en stimuleren van jonge medewerkers. We stellen ons als eis, onze medewerkers zinvolle taken in een moderne, ongedwongen en respectvolle omgeving aan te bieden. We zijn er ontzettend trots op, dat veel van hen ons al decennia lang, en sommigen zelfs over generaties, trouw zijn.

Entdecken Sie weitere Hightlights

Duurzame ontwikkeling als bedrijfsfilosofie

Ervaar meer in het interview met Eva Jaisli (CEO) en Marco Baumann (CTO).
https://www.pbswisstools.com/nl/over-ons/kwaliteit/ontwikkeling-en-productie

Mijlpalen

Ervaar meer over onze historie - van dorpssmederij tot pionier.
/nl/over-ons/onderneming/mijlpalen

Betrouwbare oplossingen met toegevoegde waarde

PB Swiss Tools producten worden voor de volle 100% in Zwitserland ontwikkeld en vervaardigd.
/nl/gereedschappen/quality-hand-tools/innovaties/overzicht