06.06.2018 | In de media

Zij maakt in mannenwerelden vrouwen sterk

Een verslag in het tijdschrift "Mittendrin" van de Spitex door Claudia Weiss vanaf juni 2018

Tegen de wand achter Eva Jaisli staat een rek vol met gereedschappen – schroevendraaiers, inbussleutels en multitools, zorgvuldig naar vorm en kleur opgehangen. De producten van de firma PB Swiss Tools uit het Emmentaler Wasen staan voor gedegen Zwitserse kwaliteit, ze zijn precies, praktisch en ook nog stijlvol. Dat past goed bij Jaisli, die de betrekking van managing director in 1997 op zich genomen heeft – in het oprichtingsjaar van Spitex Bern. 

De slanke 59-jarige heeft een groot elan en schijnt alles goed in de hand te hebben. Ze glimlacht en laat haar knalblauwe ogen schitteren. «Ik heb altijd graag zaken gerealiseerd en verantwoording op me genomen», zegt ze. Het is voor haar nooit een probleem geweest uit analyses inzichten te verkrijgen en visies te formuleren, «en gelukkig ben ik begenadigd met energie en gezondheid».

Beide kon ze goed gebruiken, toen ze na de opleiding tot lerares nog psychologie en welzijnswerk studeerde, een master-opleiding in bedrijfseconomie en een executive master-opleiding in internationale marketing volgde en bij wijze van spreken onderweg drie dochters en een zoon grootbracht, die nu tussen 23 en 32 jaar oud zijn. «Ik volgde mijn interesses», zegt ze bescheiden. «Maar toen mijn kinderen klein waren kwam ik altijd precies op de afgesproken tijd thuis – betrouwbaarheid is voor mij zowel thuis als op het werk even belangrijk.»

Al tijdens haar studie realiseerde ze zich dat vrouwen zich sterk moeten maken. En dat doet ze sindsdien. In een branche die overduidelijk door mannen gedomineerd wordt, zoals Spitex door vrouwen, ondersteunt ze gericht vrouwen waarin ze talent herkent. Bij PB Swiss Tools is al jaren een derde van de medewerkers vrouw en wel in alle afdelingen. «Diversiteit» is Jaisli’s toverwoord: «Oud en jong, mannen en vrouwen – in gemengde teams kunnen allen hun ervaringen optimaal inbrengen.»

Quotums wijst ze af. Wel signaleert ze regelmatig, dat veel vrouwen een heel bijzondere manier van efficiëntie en doeltreffendheid laten zien: «Ze worden tijdens vergaderingen onrustig als er geen schot in de zaak zit, want dat kunnen ze zich niet permitteren. Ze weten dat er nog andere taken op hun wachten en delen hun tijd automatisch efficiënt in.» Eva Jaisli zelf dient met haar manier van bedrijfsleiding als voorbeeld: in 2017 is ze derde geworden bij de «Zakenvrouw van het jaar verkiezing».

Voor haar, wier bedrijf met 160 medewerkers jaarlijks 12 miljoen gereedschappen produceert, is Spitex Bern met hun in totaal 4800 medewerkers, die jaarlijks 1,88 miljoen uur zorg verlenen, «een zeer belangrijke economische factor». En wel veel meer dan de omzetcijfers alleen: Als werkgever ziet ze steeds weer opnieuw hoe belangrijk goede verzorging is, als iemand ziek is. «Natuurlijk bieden we betaalde verzorgingsdagen of directe hulp bij crises. Maar voor de zorgverlening hebben we Spitex nodig.»

Eva Jaisli heeft persoonlijk ervaren hoe belangrijk deze ondersteuning kan zijn, toen haar vader ernstig ziek werd en absoluut in zijn eigen huis wilde blijven. «Dankzij Spitex kon hij thuis sterven, waarvoor wij allemaal zeer dankbaar waren.» Na een korte stilte praat ze over een «gestaag groeiende betekenis van de Spitex-branche, die sociale competentie combineert met efficiëntie». Als voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis “Spital Emmental AG” wordt zij zich vooral steeds meer bewust van het belang van de ambulante nazorg. «Als Spitex meehelpt om zieken sneller vanuit het ziekenhuis weer naar huis te laten gaan en ze daar sneller herstellen, waardoor hun familieleden sneller weer naar hun werk kunnen, is dat van onschatbare waarde voor de nationale economie.»

Op het eerste gezicht werken de beide ondernemingen bijna in tegenstelling met elkaar, maar voor PB Swiss Tools en Spitex zijn dezelfde waarden van belang. «Continuïteit en innovatie» zijn belangrijk voor Eva Jaisli. Het goede moet goed blijven, maar alleen wie het aandurft steeds weer nieuwe wegen te bewandelen komt verder. «Dat moet ook Spitex tot stand brengen, naast de huidige taken komen er steeds nieuwe uitdagingen op hen af.»

Een ander trefwoord is kwaliteit. Zowel in het ene als het andere bedrijf zal het snel niet meer zo goed gaan, als niet alle medewerkers zich volledig inzetten. Om ervoor te zorgen dat hun medewerkers dat kunnen, zorgt Jaisli voor goede werkomstandigheden, kent ze iedereen bij naam, bekommert ze zich om veiligheid bij het werken, loopbaanbegeleiding en voldoening in het werk. «Deze voldoening krijgt men vooral, als men het gevoel heeft iets zinvols te presteren», zegt ze. Naar het zinvolle, denkt ze met een glimlach, zullen Spitex-medewerkers wel niet lang hoeven te zoeken.

Eva Jaisli trekt haar lichte blazer recht, ze maakt zich op voor haar volgende afspraak, een voordracht. Voor haar toehoorders heeft ze pakkende statements zoals «Commitment voor leadership met hart en hersens» of «Balans tussen resultaat en voldoening». Het zou als een slogan over kunnen komen, ware het niet dat ze in het dagelijks leven stevig aanpakt en zich om alles bekommert, van appelmand tot bedrijfsgymnastiek. De gereedschappen aan de wand achter haar, passen goed bij haar. Zonder franje, praktisch en toch stijlvol.

Share this article
Share Tweet Share Email
Visit
Abonneer u op magazine Inside