Zeker is zeker

Bij het werken onder spanning is veiligheid zonder twijfel de belangrijkste vereiste. Dat geldt ook voor het gereedschap.

Om de kans op ongelukken zoveel mogelijk te minimaliseren, moeten onze gereedschappen negen belangrijke tests doorstaan, die aan de strenge VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) norm voldoen. Als zich daarbij een gebrek voordoet vernietigen we het gereedschap, respectievelijk de hele serie. Alleen als alle tests met succes doorstaan zijn, vindt het gereedschap met het VDE-kenmerk zijn weg naar u op de werkplek.

We maken onderscheid tussen steekproeven en tests per stuk. Bij de laatsten wordt ieder stuk gereedschap voor 100% afzonderlijk op fouten getest. Enige van deze tests laten we u hier zien. Want op ons gereedschap kunt u vertrouwen – vast en zeker.

100% geïsoleerd

De elektrische isolatie is bij het werken met stroom essentieel. Daarom testen we ieder stuk van onze VDE gereedschappen in een speciaal waterbad, dat onder een spanning van 10 kV staat. De stroom wordt in het waterbad voor 10 seconden op de isolatie van het gereedschap geleid. Het mag niet elektrisch doorslaan. Steekproefsgewijs voeren we deze test ook verlengd tot drie minuten uit.

Visueel gecontroleerd

Ieder stuk PB Swiss Tools VDE gereedschap wordt optisch onderzocht. Hierbij controleert een gekwalificeerde vakman vooral de isolatie en de hechten. Opschriften moeten leesbaar zijn en zowel oorsprongsaanduiding als productiejaar omvatten. Dat de opschriften duurzaam zijn controleren we trouwens met een andere test.

Nagemeten

We nemen het heel serieus, ook de afmetingen. Onze vakmensen controleren met een schuifmaat of aan de eisen voor het VDE gekeurde gereedschap wordt voldaan. De niet-geïsoleerde punt mag ten hoogste 18 mm lang zijn en ook de exacte dikte van de isolatie wordt gecontroleerd.

Ingevroren

Om zeker te zijn dat onze gereedschappen ook bij extreme koude veilig zijn, testen we ze met een slagtest. Het gereedschap ligt eerst twee uur in een vrieskist bij min 40°. Daarna valt een vooraf omschreven gewicht drie keer achter elkaar op de isolatie. Die mag daarna geen barsten vertonen.

Compromisloos

Bij het werken met schroevendraaiers kunnen hoge draaimomenten bereikt worden. Daar moet met name de punt van het gereedschap tegen bestand zijn. Dat testen we in een speciale installatie. Hierin wordt het gereedschap ingespannen en zwaar belast. De test is doorstaan, als aan de mechanische vereisten van de betreffende ISO-normen zijn voldaan.

Getest op brandgedrag

Elektrische stroom is ook altijd een potentiële ontstekingsbron. Daarom testen we het brandgedrag van onze VDE gereedschappen. Het gereedschap wordt daartoe horizontaal boven een vlam ingespannen. De test is doorstaan, als gedurende 20 seconden het geteste gereedschap geen hogere vlam dan 120 mm produceert.